Arbeta med autismspektrumtillstånd – Hantverket och den professionella rollen

Utbildningsdag i Visby den 22 mars 2018
     
 
 
Gunilla Gerland
 

Välkommen till en utbildningsdag kl 9–16

Föreläsare: Gunilla Gerland

Du får lära dig hur vi bättre kan förstå och arbeta med personer med autismspektrumtillstånd, och reflektera över etiska frågeställningar. Utbildningsdagen passar såväl den som arbetat längre på området och har förkunskaper som den som saknar förkunskaper.

Gunilla Gerland har lång erfarenhet av att handleda personal som arbetar med autism och har skrivit flera fackböcker på området.

Denna föreläsningsdag ger dig möjlighet att koppla teori till praktik i två steg som ökar din professionalitet på området:

1.

Koppla teori till förståelse: Vilka konsekvenser får symtomen för individen?

2.

Koppla förståelse till praktik: Hur kan du förebygga, stödja och anpassa?

Kunskapen om vilka konsekvenser funktionsnedsättningen får för individen ger dig möjlighet att anpassa tillvaron för de personer du möter. Under utbildningsdagen får du både en mängd praktiska exempel som är lätta att förstå och känna igen och praktiska tips om hur du kan arbeta.

Ur innehållet: Vilka verktyg behöver vi? Hur kan vi utveckla vår professionalitet? Vilken betydelse får symtomen för vårt sätt att arbeta? Hur kan vi hantera problemskapande situationer?

Under dagen berörs också ny kunskap på området neuropsykiatri, så som de nya diagnoserna PANS och PANDAS.

Utbildningsdagen vänder sig till alla som möter människor med autismspektrumtillstånd i sitt arbete, exempelvis personal inom förskola, skola, LSS-verksamheter och annan omsorg, BUP, vuxenpsykiatri med flera.

I priset ingår te/kaffe med smörgås på förmiddagen, samt te/kaffe med bulle/kaka på eftermiddagen. Lunch ingår inte.

 

Praktisk information

Tid 09:00 – 16:00 den 22 mars.

Plats Biostaden Borgen, Hästgatan 24, Visby.

Avgift 1380 exkl moms (pris inkl moms 1725 kr), anmäl 10 personer samtidigt och med samma fakturadress och en går gratis.

Föräldrar till personer med autism och personer med egen autismdiagnos har rabatterat pris: 900 kr inkl moms. När man anmält sig som privatperson får man en faktura i förväg som ska vara betalad senast två veckor före utbildningsdagen. Är du förälder/har autism måste detta anges i anmälan för att det lägre priset ska gälla.

För- och eftermiddagskaffe med smörgås/bulle ingår. Lunch ingår ej.

Anmälan är bindande (vid förhinder kan platsen överlåtas till annan person).

Anmälan skriftligt till Pavus Utbildning per epost. anmalan@pavus.se. Ange fullständiga uppgifter (dvs namn på deltagare, epostadress för bekräftelse och fullständig postadress för faktura, inkl eventuellt referensnummer, samt telefonnummer ifall vi skulle behöva kontakta dig).
Anmälan är bindande (vid förhinder kan platsen överlåtas till annan person).


Anmäl gärna i god tid då det händer att våra föreläsningar blir fullbokade. Anmälan senast 18-03-12.

OBS! Lämna fullständiga uppgifter!
       
Pavus Utbildning AB

anmalan@pavus.se