Autismspektrumtillstånd och PANS/ PANDAS – förstå, stödja, behandla

Utbildningsdag i Stockholm den 25 januari 2019
     
 
 
Gunilla Gerland
 

Välkommen till en heldagsutbildning kl 9-16

Föreläsare: Gunilla Gerland

Denna heldag består av två föreläsningar som riktar sig till personal inom psykiatri, skola/förskola, LSS/omsorg och andra som i sitt arbete möter personer med autismspektrumtillstånd och/eller PANS/PANDAS och komplexa psykiatriska symtom.

Innehåll:

Föreläsning 1:

Autismspektrumillstånd

Trots att autism numera är en välkänd diagnos har inte alla kunskap om vad symtomen beror på och vilka anpassningar och hjälpmedel detta bör leda till. I den här föreläsningen får du ta del av de erfarenheter föreläsaren gjort genom många års handledning i verksamheter.

Vad behöver vi veta för att kunna förstå funktionsnedsättningen?

Hur kan vi stödja och anpassa så att tillvaron fungerar?

Föreläsning 2:

PANS och PANDAS

Pediatric Acute-onset Neuropsychiatric syndrome är ett tillstånd som kan se ut som exempelvis autism, adhd (eller ibland psykossjukdom, anorexi och annat). Typiska symtom är OCD (tvångssyndrom) och separationsångest, men det den individuella variationen av symtom kan vara stor.

Vad innebär PANS/PANDAS?

Var står forskningen idag?

Hur ställer man diagnos och vilken behandling kan vara aktuell?

Målgrupp:

Utbildningsdagen vänder sig till alla som möter människor med neuropsykiatriska symtom i sitt arbete, exempelvis personal inom förskola, skola, LSS-verksamheter och annan omsorg, personal som arbetar inom psykiatri, habilitering etc. Gunilla har lång erfarenhet av att handleda personal som arbetar med autism och har skrivit flera fackböcker på området.

I priset ingår kaffe med smörgås på förmiddagen, samt kaffe med bulle på eftermiddagen. Lunch ingår inte.

 

 

Praktisk information

Tid 09:00 – 16:00 den 25 januari.

Plats Bolinders konferens, 5 min promenad från Stockholms central.

Pris: 1580 kr ex moms, anmäl före och få rabatt med 200 kr, dvs 1380 kr ex moms. (Priser inkl moms 1975 kr respektive rabatterat pris 1725 kr.

Anmälan skriftligt till Pavus Utbildning per epost. anmalan@pavus.se. Ange fullständiga uppgifter (dvs namn på deltagare, epostadress för bekräftelse och fullständig postadress för faktura (inkl eventuellt referensnummer) samt telefonnummer ifall vi skulle behöva kontakta dig).
Anmälan är bindande (vid förhinder kan platsen överlåtas till annan person).


Anmäl gärna i god tid då det händer att våra föreläsningar blir fullbokade. Anmälan senast 2018-01-16.

OBS! Lämna fullständiga uppgifter!
       
Pavus Utbildning AB
Skördevägen 80
121 33 Enskededalen

anmalan@pavus.se