Susanne Bejerot      
 
    Susanne Bejerot är överläkare och kognitiv psykoterapeut. Hon arbetar vid den neuropsykiatriska enheten vid S:t. Görans sjukhus i Stockholm med utredning och behandling av vuxna med ADHD och autismspektrumstörning.

Susanne Bejerot har under många år behandlat både barn och vuxna med tvångssyndrom, farmakologiskt såväl som psykoterapeutiskt. Hon var med och startade patientföreningen för personer med tvångssyndrom och deras anhöriga 1989.
År 2000 disputerade hon med en avhandling om just tvångssyndrom. Häromåret utkom hennes fylliga lärobok i ämnet; Tvångssyndrom/OCD – Nycklar på bordet på Cura förlag, som fått ett lysande mottagande.